fbpx
There is no translation available.

281054274 4719734364808407 5778483416708661454 nСоциалният ни работник Иво Борджиев беше водещ на единият от дните на обучението „Социално включване в действие: всички специални, всички равни“ организирано от CVS-Bulgaria.
В обучението се включиха 33 участници ангажирани с темата за доброволчеството от България, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Турция и Чехия.

Обучението беше фокусирано върху включването на млади хора с различни затруднения в доброволчески проекти и дейности.
Иво сподели за работата на Фондация „Светът на Мария“ и помогна на участниците да усвоят идеи и насоки за това как хора с интелектуални затруднения могат да участват в доброволчески дейности, трудови практики и други активности. В дискусия бяха коментиране как в различните държави е организирана подкрепата за хората със затруднения и как се случва тяхната интеграция.
Проектът „Социално включване в действие“, 2020-1-BG01-KA105-078909 се осъществява с подкрепата на програма Erasmus+, Д1 Мобилност на младежки работници.

MARIA’S WORLD FOUNDATION

DAY CARE CENTER ‘WORLDS’

Sofia 1404
8, Riccardo Vaccarini str.
Т: +359 2 423 97 41,
М: 0885 861 231
E: office@mariasworld.org

Go to top