fbpx
There is no translation available.

IMG 0721Първото "лесно за разбиране" специализирано издание за хора с интелектуални затруднения, представящо София, беше показано вчера на събитие в Дневния център.

Изданието беше разработено от нас в рамките на проект "София е моят град", финансиран от Столична програма "Култура" на Столична община за 2016 г.

На събитието присъстваха над 30 ресурсни учители от София, които ежедневно работят и подпомагат деца и ученици с проблеми в развитието и специални образователни потребности. По време на срещата беше представен процесът по разработка на изданието, бяха обсъдени неговата приложимост и ползи, както и особеностите на разбирането при хората с интелектуални затруднения, и подходите за насърчаване на тяхната независимост при възприемането на текст.

Всички участници получиха бройки от изданието, което се разпространява безплатно: http://mariasworld.org/images/references/res_Knijka_za_Sofia.pdf

Ресурсните учители се запознаха с дейността на дневния център и възможностите, които предлага на младите хора с интелектуални затруднения след завършване на училище. Благодарим на Националната асоциация на ресурсните учители, наш партньор в организацията на събитието. Утре предстои среща за представяне на изданието и с представители на социалните услуги.

MARIA’S WORLD FOUNDATION

DAY CARE CENTER ‘WORLDS’

Sofia 1404
8, Riccardo Vaccarini str.
Т: +359 2 423 97 40,
М: 0886 182 201
E: office@mariasworld.org

Go to top