fbpx
There is no translation available.

DSC 0910Фондация "Светът на Мария" участва в петия юбилеен Европейския форум за социално предприемачество, който се провежда от 31 март до 3 април в Пловдив.
На нашия щанд представяме колекция от ръчно изработени глицеринови сапуни и великденски сувенири.

Мероприятието включва европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика, европейска конференция на тема "Социалното предприемачество – иновативен модел за социално включване и трудова заетост", кръгла маса за проекто-закона за социална икономика в България и работна група за международно сътрудничество между социалните предприятия.

В работата на Форума ще вземат участие експерти от ЕК, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет, СЕКОП и НПО от ЕС, а от българска страна участват представители на ръководствата на парламента, министерства, ведомства и неправителствени организации.

Организатори на събитието са Европейската комисия, Европейският икономически и социален комитет, Министерството на труда и социалната политика в България, Агенцията за хората с увреждания, Европейската конфедерация на производствените кооперации и кооперациите за услуги, НС на ТПК, неправителствени организации, членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет.

MARIA’S WORLD FOUNDATION

DAY CARE CENTER ‘WORLDS’

Sofia 1404
8, Riccardo Vaccarini str.
Т: +359 2 423 97 40,
М: 0886 182 201
E: office@mariasworld.org

Go to top