fbpx
There is no translation available.

IMG 1623Имаме удоволствието да Ви поканим на събитие за представяне на иновативни методи за работа с хора с интелектуални затруднения. Добрата практика е заимствана от опита на американската организация YAI Network (САЩ).

Очакваме Ви на 30 октомври 2019 г., от 17:00 до 18:00 часа в Литературен клуб „Перото“, Национален дворец на културата, гр. София, бул. „България“ № 1.

Събитието се организира по проект „Прилагане на иновативна практика от YAI, САЩ за развитие на умения за самостоятелен живот на хората с интелектуални затруднения“. Целта на проекта е внедряване на социална иновация, насочена към подкрепа за изграждане на умения за самостоятелен живот чрез адаптиране и прилагане на една от най-добрите световни обучителна програми за хора с интелектуални затруднения.

Фондация „Светът на Мария“ популяризира изготвената иновативна обучителна програма, за да подобри качеството на работата на подкрепящите специалисти в областта на социалните услуги и ресурсното подпомагане.

Проектът е финансиран в рамките на първото издание на програма „Социални иновации“ – част от дейността по Споразумение за сътрудничество за постигане на социална закрила и включване чрез социални услуги между Столична община и гражданските организации.

YAI Network (www.yai.org) включва седем уважавани организации и агенции с нестопанска цел, работещи в областта на здравеопазването и социалните услуги в Ню Йорк, Ню Джърси и страни от целия свят. Обхватът на дейността е 4 000 души персонал и повече от 20 000 потребители на услугите. YAI работи по повече от 450 програми, спечелили признание и отличия в целия свят. САЩ са признат лидер по отношение на подкрепата за хора с интелектуални затруднения.

Коктейлът след събитието ще бъде организиран и поднесен от Bon Appétit кетъринг от „Светът на Мария“, социално предприятие, което осигурява обучение на млади хора с интелектуални затруднения.

Екипът на Фондация „Светът на Мария“

MARIA’S WORLD FOUNDATION

DAY CARE CENTER ‘WORLDS’

Sofia 1404
8, Riccardo Vaccarini str.
Т: +359 2 423 97 40,
М: 0886 182 201
E: office@mariasworld.org

Go to top