fbpx

309890567 5109747509140422 8218966130873608257 nГодишният доклад за дейността ни през 2021 г. вече е публикуван.
Акцентите през годината:
- Увеличихме броя на обхванатите хора и подкрепата, предоставяна в Дневен център „Светове“
- Стартира дейността на Центъра за развитие на трудови умения „Учебна кухня“
- Създадохме градини и стартирахме занимания по градинарство в Социален парк „Надежда“ и отгледахме първите домати
- Стартирахме онлайн магазин за продажба на изработеното в Работилница „Светове“ и Учебната кухня
- Систематизирахме опита си и проведохме поредица от обучения, посветени на подкрепата за придобиване на трудови умения
- Застъпвахме се и работихме експертно за изготвяне на стандарти на качеството на социалните услуги
- Насърчихме участието на самозастъпниците в поредица от национални и международни форуми

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top