fbpx

310069628 5110430669072106 2555923550369465983 nНа септемврийската среща на групата за психологическа подкрепа младежите от Дневен център „Светове“ споделиха как в ежедневието си взимат решения – спонтанно или след обмисляне, емоционално или спокойно, самостоятелно или с помощ.
Дискусията показа колко различни са хората, когато вземат решение. Например, решението как да се облека и какво да закуся е лесно и спонтанно за Венко и Гери. Изборът на облекло и храна за Ива и Стиляна обаче изисква обмисляне, събиране на информация за времето и подготовка от предния ден.

Важните решения, които вълнуват младежите, са: с кого искам да съм приятел, с кого мога да споделям, какво искам да постигна в живота. Опитът им включва както добър избор на приятели и дейности, така и избор, който може да им е донесъл разочарования. Подкрепата, от която младежите се нуждаят, включва изслушване, внимание към мнението им и обсъждане на плюсовете и минусите на всеки възможен избор.
Дейността е по проект „Да работим заедно – развитие на трудови умения за хора с интелектуални затруднения“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по @Фонд Активни граждани България в рамките на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази новина отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top