fbpx

IMG 9408На събитие в рамките на инициативата "Култура за градове и региони" г-жа Цецка Караджова, съучредител и директор на фондация "Светът на Мария", представи дейността ни с акцент върху Защитеното кафене като социална иновация и партньорството ни със Столична община.

Дневният център осигури кетъринг за коктейла.

Инициативата "Култура за градове и региони" се изпълнява от EUROCITIES, KEA и ERRIN, а чрез нея Фондът за иновации в културата бе избран за една от 15-те добри европейски практики, в които се провеждат учебни пътувания. Домакин на визитата е Столична община чрез Асоциация за развитие на София.

Инициативата цели да се идентифицират съществуващите добри практики в културата като ключов елемент от стратегиите за градско развитие, да се промотира обмена на знание, да се разберат успешните примери на инвестиции в култура и да се планират политики и осъществяването им.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top