fbpx

IMG 7154Днес в Дневен център „Светове" се проведе семинар за представяне на добри практики в ангажирането на хора с интелектуални затруднения на пазара на труда под наслов „Хората с интелектуални затруднения на пазара на труда - мисията е възможна".

В рамките на семинара беше представена програмата за трудово наставничество на фондация „Светът на Мария", чрез която се подпомага интеграцията на хората с интелектуални затруднения на пазара на труда. Беше поставен акцент върху развитието на трудови умения, посредничеството с работодатели и трудово наставничество на работното място и дейностите за мотивация на самите хора с интелектуални затруднения. Обсъдени бяха конкретни възможности за взаимодействие с бюрата по труда за улесняване наемането на работа на хора с интелектуални затруднения.

По време на събитието бяха представени първите успехи на реализираната пилотна дейност за подкрепа на хората с интелектуални затруднения на пазара на труда – двете наети на трудов договор клиентки на Центъра: Виолета Първанова и Надежда Спасова. За всяка от тях това е възможност да докаже своите способности, да бъде полезна, да се чувства пълноценна и да разполага със свои доходи.

По време на събитието бяха представени и двете издания, реализирани с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания: „Споделени възможности от първо лице", наръчник за работодатели за наемане на работа на хора с интелектуални затруднения и „Аз започвам работа", лесно за разбиране помагало за започване на работа за хора с интелектуални затруднения.

В събитието се включиха представители на Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заeтостта, неправителствени организации, общини и доставчици на социални услуги от цялата страна, които са ангажирани с интегрирането на хората с интелектуални затруднения на пазара на труда.

Дейността „Трудово посредничество и асистиране при наемане на работа на хора с интелектуални затруднения" е подкрепена от дарители на Фондация „Светът на Мария" и от проект „Хората с интелектуални затруднения на пазара на труда – мисията е възможна", финансиран от Агенция за хората с увреждания.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top