fbpx

Каталог "Баба Марта 2023 г."BM23

 

 

 

Kаталог "Великден 2021 г."  DSC 0562

  

 

 

Kаталог "8-ми март 2021 г."  Picture3

 

 

Picture1

Каталог "Баба Марта 2021 г."

 

 

Информационни видеа

mwf logo

 

Какво е социалната услуга „Подкрепа за трудови умения“

 

mwf logo

 

Какво е дневна грижа?

 

mwf logo

 

Какво е индивидуален план?

 

mwf logo

 

Какво е трудова практика

 

mwf logo

 

Какво е подкрепа на работното място


Издания

mwf logo

Наръчник на LINK за дигитални и базирани на игра обучителни дейности

 

 

mwf logo

 

Обучителна програма по дигитални умения и умения за трудова заетост

 

 

mwf logo

Какво е социалната услуга за подкрепа за трудови умения?

 

 

mwf logo

 

Предложение за изясняване на правния ред на възлагането на социални услуги на частни доставчици

 

mwf logo

ПЪТНА КАРТА – ПЛАН
за прилагане на новото законодателство в социалната сфера

 

covidКакво представлява ваксината срещу коронавирус

 

3

 

Наръчник за организиране и провеждане на дистанционни занимания за хора с интелектуални затруднения 

 


2

Лесен за разбиране наръчник за онлайн общуване и сигурност в Интернет

 

1

Онлайн издание на "Книжка за София", лесно за разбиране опознаване на София

 

1

Онлайн разглеждане на "Книжка за култура", лесна за разбиране книжка за културния живот
Част 1
Част 2
Част 3

 

mwf logo

 

Предложение за стандарт за качество на социалната услуга

 

mwf logo

 

Извадка от Модел за подкрепа за трудова реализация на хора с интелектуални затруднения 

 

 mwf logo

Модел за подкрепа за трудова реализация на хора с интелектуални затруднения

 

 mwf logo

Обобщена анкета за достъпа до социални услуги

 

mwf logo

 
Резюме / Правен анализ - Подкрепа за трудова реализация на ЛИЗ

 

mwf logo

 

Правен анализ – Подкрепа за трудова реализация на ЛИЗ

 

mwf logo

 

Резюме - Анализ на потребностите от подкрепа

 

mwf logo

 

Анализ на потребностите от подкрепа

 

mwf logo

„Потребностите от подкрепа на хората с интелектуални затруднения за достъп и включване в пазара на труда“, Основни изводи от проучване, Стели Петева

 

mwf logo

Правна рамка и контекст на подкрепата на хората с увреждания да упражняват правото си на труд и специфика за хората с интелектуални затруднения, Надя Шабани, Български център за нестопанско правoБългарски център за нестопанско правo

 

mwf logo

Дистанционна програма Дневен център "Светове"

 

 

mwf logo

Как да разговаряте с близките си с интелектуални затруднения за COVID-19

 

 

mwf logo

 
Насоки за родители и професионалисти - изготвяне на индивидуална програма за занимания в ситуация на изолация

 

mwf logo


Интернет ресурси и занимания за хора с интелектуални затруднения

 

 

cover

 

Иновативна практика от YAI Network, САЩ за развитие на умения за самостоятелен живот на хората с интелектуални затруднения

 

Харта на самозастъпниците Page 1 res

 

Харта на самозастъпниците с интелектуални затруднения от Дневен център "Светове" към фондация "Светът на Мария", 2019 г.

 

1

 

"Книжка за култура", лесна за разбиране книжка за културния живот

 

cover Page 1
"Споделени възможности от първо лице", наръчник за работодатели за наемане на работа на хора с интелектуални затруднения

 

zapochvam rabota

"Аз започвам работа", лесно за разбиране помагало, предназначено за хора с интелектуални затруднения

 

 

 

Knijka za Sofia 2016 MWF Page 01

Книжка за София- лесно за разбиране опознаване на София

 

 

bez granitsi


Дневен център "Светове"- "Ние можем!"

 

 

obmjana opit

Подкрепа и интеграция на хората с интелектуални затруднения в Швейцария и България

 

 

 

Supported empl


Подкрепена заетост за хората с интелектуални затруднения в България и Швейцария- стъпка към независим живот

 

 


Учредителен акт и удостоверения

Фондация „Светът на Мария“ е учредена в обществена полза в началото на 2012 г., пререгистрирана е в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 176246240.
Фондацията притежава лиценз за доставчик на социални услуги – Дневен център за хора с интелектуални затруднения.

mwf logo
Учредителен акт и устав на фондация "Светът на Мария"

 

mwf logo
Удостоверение
за осъществяване на обществeно полезна дейност

mwf logo
Удостоверение
за предоставяне на социални услуги


Отчети

mwf logo

Годишен доклад 
за дейността на Фондация "Светът на Мария"
през 2022 г.

 

mwf logo

Годишен доклад 
за дейността на Фондация "Светът на Мария"
през 2021 г.

 

mwf logo

Годишен доклад 
за дейността на Фондация "Светът на Мария"
през 2020 г.

 

mwf logo

Годишен доклад 
за дейността на Фондация "Светът на Мария"
през 2019 г.

 

mwf logoГодишен доклад 
за дейността на Фондация "Светът на Мария"
през 2018 г.

mwf logo


Финансов отчет за 2018 г.

 

mwf logoГодишен доклад 
за дейността на Фондация "Светът на Мария"
през 2017 г.

mwf logo
Финансов отчет за 2017 г.
 


mwf logo

Годишен доклад
за дейността на Фондация "Светът на Мария"
през 2016 г. 

Финансов отчет за 2016 г.mwf logo

 

 

cover

Годишен доклад
за дейността на Фондация "Светът на Мария"
през 2015 г.

 

mwf logo

 
Финансов отчет за 2015 г.

 

mwf logoГодишен доклад 
за дейността на Фондация "Светът на Мария" 
през 2014 г.

mwf logo

Финансов отчет за 2014 г.

 

mwf logoГодишен доклад
за дейността на Фондация "Светът на Мария"
през 2013 г.

 
mwf logo
Финансов отчет за 2013 г.

 

mwf logo

Стратегически план
на фондация "Светът на Мария”
2014-2017


Грамоти, награди и сертификати 

SKMBT C224e19112714020 0001Награда за цялостен принос в развитието на националните партньорства, социалните политики и услуги в България

 

  

69892666 2357254467676128 132443906506752 nНаграда „Европа“ на Столична община за социално ангажиран граждански проект 

 

02 07 2019

Номинация за „Иновативна социална услуга на годината“ 
(Годишни награди за добри практики в сферата на социалните услуги, Столична община)

 

35399895 2062682173765561 4645831764344832000 n

Награда за „За активно национално партньорство и иновативност в социалното предприемачество“

 

 

 

lale 2016Награда "Проект на годината" 2016

 

  

 

sff

Удостоверение от Сдружение за доброволчески труд CVS Bulgaria и Международен София филм фест, 2017

 

 

mtsp

Награда за "Социална иновация за повишаване на жизненото равнище" от Министерството на труда и социалната политика

 

 

Certificate-SFFУдостоверение от Сдружение за доброволчески труд CVS Bulgaria и Международен София филм фест, 2016 

 

 

bdf

Награда "Най-сполучливо партньорство" от Български дарителски форум

 

depassarel


Грамоти за добра практика в подкрепата на хора с увреждания в гр. София

 

 

 
BHK

Грамота от Български хелзинкски комитет

 

sp olympics
Сертификат за признателност от Спешъл Олимпикс България


Становища

mwf logo 1

Становище относно Обществено обсъждане на проект на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза

 

mwf logo 1

 

Становище по представения за обществено обсъждане ППЗСУ

 

mwf logo 1

 

Писмо позиция срещу промени в ЗСУ 2020

 

mwf logo 1

 

Становище по обобщения доклад за второ четене на поправки в ЗСУ

 

mwf logo 1

 

Писмо до европейските институции в подкрепа на гражданските организации в България

mwf logo 1

 

Писмо до Министерство на труда и социалната политика - Отправено искане за предложения по Закона за социалните услуги

mwf logo 1Становище по Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги, 954-01-76 от 06.11.2019 г. и по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социални услуги, 954-01-81 от 21.11.2019 г.

 

mwf logo 1Становище от родителите на потребителите на Дневен център „Светове“ по Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги, 954-01-76 от 06.11.2019 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Как да ни намерите

Map bg

Go to top