fbpx

"Светът на Мария" е фондация, учредена в обществена полза през февруари 2012 г. в град София от семейството на Мария – млада жена с интелектуално затруднение. Ние вярваме, че всеки човек е ценен ресурс на общността и заслужава шанса да развие своя потенциал и да живее с надежда за бъдещето. Хората с увреждания трябва да бъдат свободни и равни с всички останали – свободни да правят своя избор и равни в предоставените възможности да го осъществяват.

Съгласно официалните данни хората с интелектуални затруднения у нас са 46 000, от които 8 000 живеят в София, но за съжаление, са "невидими" за българското общество. Хората с интелектуални затруднения понякога биват наричани лица с "умствени увреждания" или лица със "затруднения при ученето". Тези определения описват постоянни състояния, които се характеризират със значително по-ниски от средните интелектуални способности, водещи до ограничения в интелектуалното функциониране.

НАШАТА МИСИЯ

Мисията на фондация "Светът на Мария" е да подобри качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомага личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

  • защита на човешките права и подпомагане на лица с интелектуални затруднения и техните семейства;
  • преодоляване на дискриминацията и социалната изолация на лица с интелектуални затруднения;
  • подпомагане на социалната им интеграция и личностна реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Как да ни намерите

Map bg

Go to top