fbpx
logo_art_depot.png
telus-logo-350.png

Произведения, които говорят

Арт

Арт депо е сайт, който показва, творби на хора с интелектуални затруднения, които посещават Дневен център „Светове“ на Фондация „Светът на Мария“.

Изкуството, вярваме, носи удоволствие за сетивата, а творците се отличават само с таланта си и своите творби.

Представените произведения са създадени от младежи с интелектуални затруднения от Дневен център „Светове“ и са  резултат на част от програмата по проект „Творческа лаборатория за хора с интелектуални затруднения“, в партньорство с Националната галерия – Квадрат 500, осъществен с финансовата подкрепа на Телъс Интернешънъл (2019 – 2020) и проект „Изкуството е за всички! Творческа лаборатория за хора с интелектуални затруднения“, осъществен с финансовата подкрепа на Гьоте-Институт, България и изпълнен съвместно със сдружение „Творци“ (2017 – 2018).

За участниците:  Хората с интелектуални затруднения понякога биват наричани лица с "умствени увреждания" или лица със "затруднения при ученето“.  Ние от фондация „Светът на Мария“ вярваме, хората с увреждания трябва/ могат да бъдат свободни и равни с всички останали – свободни да правят своя избор и равни в предоставените възможности да го осъществяват. С това се харатеризира и  процесът на създаване на произведенията в изложбата. Създадени в обособено ателие в сградата на Националната галерия, те носят духа на експеримента, на неподправения опит и досег с изразните средства на живописта, рисунката и високия печат. По време на работата в ателието у всеки от участниците се усещаше вълнение от контакта с материала. То даде резултат, които не винаги е планиран, търсен и прецезиран, но от който струи осъзнатото въплъщаване на това вълнение в произведението.

Участници:  АЛЕКСАНДРА МАРИНОВА, СИМЕОН АНГЕЛОВ, РАДОСЛАВ КРЪСТЕВ, ДЕНИСЛАВ БИСТРЕВ, СТЕФАН МИНКОВ, ВЯРА ЧАУШЕВА, ДАНИЕЛ ЙОНЧЕВ, НАДЕЖДА ХРИСТОВА, МИЛЕНА РУСЕВА, СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА, ИВА МЛАДЕНОВА, БИАНКА ПЕТРОВА, БОРЯНА ГЕРДЖИКОВА, НИНА РИФАЙ

Арт депо е създаден с финансовата подкрепа на Телъс Интернешънъл.

Александра Маринова

Боряна Герджикова

Вяра Чаушева

Даниел Йончев

Денислав Бистрев

Ива Младенова

Милена Русева

Надежда Христова

Нина Рифай

Радослав Кръстев

Светлана Георгиева

Симеон Ангелов

Стефан Минков

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top