fbpx

BG V Съфинансирано от Европейския съюз POSПроект: Revelland - трансформиране на изкуствата в потапящи и приобщаващи изживявания Оригинално название: NEW REV Revelland - transforming arts into immersive and inclusive experiences

Водеща организация: Possibilize Foundation, The Netherlands

Партньори:

CWB, Ireland
MARIA’S WORLD FOUNDATION, Bulgaria
LIVE DMA(DEVELOPING MUSICAL ACTIONS), France
ESPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities), Belgium
KEEPON LIVE, Italy
VITAMIN ARTE SL, Spain

Финансираща програма: CREA-CULT-2022-COOP-2 — European Cooperation projects Medium Scale
Бюджет на Фондация „Светът на Мария“: 102 449 евро
Продължителност на проекта : 28 месеца
Сайт на проекта: https://discoverrevelland.today/

Представяне на проекта:
Проект NEW REV или Revelland е съвместен проект на европейска мрежа от организации. Проектът цели да направи музикалните изпълнения на живо по-достъпни и интересни за хората с увреждания и широката публика като предвижда добавянето на сензорни ефекти.

Ще се включат музиканти от шест страни. Адаптираните мултисензорни изпълнения ще са част от фестивала Sencity през 2024 г., както и от поредица престижни национални и международни музикални фестивали с 10 000 до 100 000 посетители.

Изпълнителите ще се учат как да интегрират допълнителни сетивни стимули в своите произведения и да разработят мултисензорен набор, който е завладяващ както за редовната публика, така и за хора с увреден слух или интелектуални затруднения.

Хора с интелектуални затруднения и хора с увреден слух ще участват в процеса на подготовка на мултисензорните изпълнения.

Ролята на фондация „Светът на Мария“ е да организира музикален съвет с участието на хора с интелектуални затруднения, които да подготвят интерактивен и лесен за разбиране инструмент за оценка на достъпността на музикалните събития и музикалните представяния. Инструментът ще бъде преведен и представен пред участниците в 6 фокус групи на хора с интелектуални затруднения от различни европейски страни. Фондацията ще обучи музикантите, участващи в проекта, в спецификата на включване на хората с интелектуални затруднения в техни събития.

Членовете на музикалния съвет към Фондацията ще посетят поредица от концерти и клубни изяви в София и ще пътуват за участие в музикалния фестивал Sencity в Утрех (Нидерландия) за изданията 2023 и 2024 г.

Проектът е съфинансиран от Европейски съюз. Мненията и възгледите, които изразява са единствено на авторите и не непременно изразяват гледната точка на Европейския съюз или на програма Творческа Европа. Нито Европейския съюз, нито Творческа Европа носят отговорност за тях.


viber image 2023 02 02 13 55 15 291

Проект: „Подкрепа за прехода от училище към зрелостта. Клубни занимания за младежи със синдром на Даун и други затруднения в преходния период между училище и трудова реализация“.

В партньорство с Георги Георгиев, Председател на Столичен общински съвет

Настоящият проект е в отговор на поставения проблем от редица родители на младежи със синдром на Даун, интелектуални затруднения, проблеми в областта на аутистичния спектър, епилепсия и други, които търсят възможности за занимания за техните вече пораснали деца, докато те посещават училище в последните години на училищно образование. Потребността на младежите е да участват в дейности, които способстват целенасочено тяхното развитие и вписване в живота, след завършване на училище.

Клубните занимания, които са предвидени по проекта, позволяват младежите постепенно, през включване в кратки като продължителност занимания, да експериментират с нови дейности, да развиват умения в различна среда, да свикват и общуват активно с нови хора и отношения. Участието им в подобни клубни занимания ще бъде полезно и улесняващо за прехода към включване в по-структурирани и целодневни занимания след завършване на училище.

В проекта са застъпени три дейности:
1) Клубни занимания в малка група (до 5 човека) — целево организирани и водени за младежи, които срещат затруднения в общуването с другите и във включването в структурирани занимания.
Заниманията се провеждат веднъж седмично, като броят на участниците в групата постепенно се увеличава.
2) Клубни занимания по готвене и структурирани дейности в по-голяма група (до 10 участника) — целево организирани за ученици в горен етап и насочени към подпомагане развиването на умения за включване в структуриран групов процес.
Заниманията се провеждат веднъж седмично в учебната кухня на фондацията.
3) Клубни занимания по живопис в голяма група — за развитие на умения за участие в структурирани дейности в група.

Срок на реализация: август 2023 г.

Финансиране: 22 498 лв. с ДДС

1200px BG Sofia coa.svg

Финансираща организация: Столичен общински съвет, Столична община

 

 

 

 


 

link logo defПроект ЛИНК: „Възможности за обучение в дигитални и трудови умения за младежи с поведенчески и когнитивни затруднения“ (2021-1-IT02-KA220-ADU-000029478)

Оригинално название: LINK - Learning Opportunities on Digital and Employability skills for Young Adults with Behavioral and Cognitive Disabilities

Проектът се изпълнява в партньорство с: Erasmus Learning Academy (IT) (водеща организация), Agrupamento de Escolas de Anadia (PT), Education Center of Rokiskis Municipality (LT), CEPA TERESA ENRIQUEZ (ES) и е финансирН от програмата Еразъм + на Европейският съюз

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е да подпомогне възрастните хора с поведенчески и когнитивни затруднения между 19 и 24 годишна възраст да развият дигитални умения и умения за трудова реализация. По този начин те ще бъдат подкрепени в намирането и започване на работа и в активното участие в обществения живот.

Проектът още цели :

- Да създаде гъвкава обучителна програма с фокус върху дигитални умения и умения за трудова заетост специално разработени за възрастни с поведенчески и когнитивни затруднения.

- Да създаде дигитални геймифицирани (базирани на игра) обучителни дейности и материали специално адаптирани за възрастни с поведенчески и когнитивни затруднения.

- Да вдъхнови специалистите в сферата на обучението на възрастни да организират висококачествени геймифицирани (базирани на игра) обучителни дейности за възрастни с поведенчески и когнитивни затруднения.

- Да повиши информираността за потребностите и потенциала на възрастните с поведенчески и когнитивни затруднения, както и да насочи вниманието към нужните обучителни дейности за тяхното развиване.

Дейности:

- Онлайн конференция за Геймификация, обучение базирано на игра и дигитално обучение – на конференцията ще бъде представен настоящия проект и ще бъдат обменени добри практики от обручители на възрастни, които използват тези техники в практиката си.

- Широка онлайн кампания в социалните мрежи, която ще има за цел да повиши информираността относно потребностите и способностите на хората с поведенчески и когнитивни затруднения.

- Провеждане на 5 събития за представяне и разпространяване на резултатите от проекта – по 1 събития във всяка от държавите на партньорските организации в проекта (България, Италия, Испания, Португалия, Литва)

Линк към сайта на проекта: https://eulinkproject.weebly.com/

Срок на проекта: 01.02.2022 – 31.01.2024

Финансиране по проекта: 20 940 евро

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.


viber image 2022 07 05 12 37 54 675Проект в подкрепа на украинските граждани в България

С подкрепата на: Лидл България

Цел на проекта: Оказване на директна хуманитарна помощ на дошлите в България украински граждани.

Дейности:

• осигуряване на изхранване и хранително подпомагане;
• осигуряване на експертна подкрепа (специалисти) за ефективна интеграция, в т.ч. за психологическа и терапевтична подкрепа, координация и логистика;
• организиране на занимания и образователни дейности;
• други дейности в полза на пострадалите украински граждани.

Повече за инициативата: Lidl подкрепа усилията на гражданските организации за спешна помощ на бягащите от войната украински граждани - https://dfbulgaria.org/2022/lidl-bulgaria-otnovo-dariava-za-organizacii-koito-podkrepiat-ukrainski-grazhdani/

Срок на реализация: 22.06.2-22 – 30.11.2022 г.

Размер на финансирането: 10 000 евро


Presentation1Интелигентно технологично решение за развитие дейността на социалното предприятие „Бон апети от Светът на Мария“, проект на социалното предприятие „Бон апети от Светът на Мария“

„Бон апети от Светът на Мария“ е социално предприятие, което предоставя кетъринг услуги, приготвя и доставя готвена храна, печива (кекс, сладки, меденки) и др. с каузата — подпомагане интеграцията на хората с интелектуални затруднения. Клиенти на предприятието са както бизнес организации, които поръчват за корпоративни събития, така и частни лица.

Проектът предвижда разработване и внедряване на технологична дигитална иновация, която ще позволи социалното предприятие да предоставя нова услуга за своите крайни клиенти. Тя е изцяло в тенденциите на новото време, с уважение към дневния ритъм на потребителите, поставяйки тяхното удобство в сърцето на иновацията. С въвеждането на услугата клиентите ще могат да участват пряко в избора на декорация за меденките и ще бъдат насърчавани да направят меденки по свой собствен уникален проект.

Предложеното дигитално решение ще бъде интегрирано в съществуващия онлайн магазин на Фондацията и значително ще улесни потребителите, като им предостави възможност да разглеждат и премислят желания дизайн в спокойната атмосфера на своя дом или офис и да довършват поръчките си в удобно за тях време.
Прилагането на клиентски-ориентираната технологична иновация ще даде тласък на дейността на социалното предприятие, тъй като ще осигури редовна производствена дейност за ангажираните млади хора с интелектуални затруднения.

Дейности:
Дейност 1: Технологично интегриране на модул за собствен дизайн към онлайн магазина на Фондация „Светът на Мария“
Дейност 2: Изготвяне и реализиране на маркетингова кампания за привличане на клиенти, образоването им по отношения на предимствата на технологията и предимствата на автономното решение за покупка, които тя носи, както и пилотиране на иновацията
Дейност 3: Осигуряване на менторство и психологическа подкрепа на ангажираните младежи с интелектуални затруднения в социалното предприятие
Дейност 4: Популяризиране на проекта

Срок на реализация: 1.05.2022 – 30.09.2022 г.
Финансиране: 9500 лв. (с ДДС)

Финансиране: Проектът е финансиран по програма „Акселератор Стартъп София“ с подкрепата на Столична община и Столичен общински съвет


BapidПодобряване на достъпа до достъпна информация за хората с интелектуални затруднения

Проектът е насочен към споделянето на достъпна информация за хората с интелектуални затруднения и техните близки, с което да се подпомогне овластяването, самозастъпничеството и включването в самозастъпнически дейности.

В рамките на проекта ще бъде изготвена специална секция на сайта на Фондацията, в която лесни за разбиране материали ще представят важна информация за социалните услуги и достъпа до тях, както и ще отговорят на практични въпроси за предоставяната подкрепа. Материалите ще бъдат подготвени съвместно със самозастъпниците от Фондацията, с които ще се обсъжда всеки текст като съдържание и представяне.

Дейности:
Дейност 1: Изготвяне на информация по лесен за разбиране начин за социалните услуги като част от интернет страницата на Фондация „Светът на Мария“
Дейност 2: Участие в дискусиите за изготвяне на общинската карта на социалните услуги на Столична община.
Дейност 3: Организиране на онлайн - среща на самозастъпници за дискусия за живота и любимите дейности.

Срок на реализация: 1.04.2022—30.09.2022 г.

С финансовата подкрепа на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)
Финансиране: 4000 лв.


3 printscreenБио градско земеделие за младите хора с интелектуални затруднения в Социален парк „Надежда“
Финансиране: С финансовата подкрепа на фондация „Обществен борд на TELUS International в България“

Проектът предвижда ангажиране на младите хора с интелектуални затруднения в био градско земеделие и градинарство в дворното пространство на Социален парк „Надежда“.

Социален парк „Надежда“ е разположен в бившия Дом за деца без родителски грижи „Асен Златаров“ и в него се предоставят 5 социални услуги към Столична община за подкрепа на деца с различни проблеми. Там е разположен и трудовият център за хора с интелектуални затруднения на Фондацията – „Учебна кухня“, който осигурява трудова практика и подготовка за реализация на пазара на труда. Социалният парк разполага и с двор с дървета, зелени пространства и асфалтирани игрища. Пространството се използва както от потребителите на услугите, така и от общността, и е прекрасно място за социално сближаване, в което хората от общността взаимодействат с хората в уязвимо положение.

От 2021 г. за поддръжката на дворното пространство се грижат младежите с интелектуални затруднения, като част от тяхната трудова практика – поддържат пейките, почистват и изхвърлят кошчетата, ринат сняг, събират опадалите клони и листа; изградени са няколко градинки и започна да се коси тревата.

Проектът предвижда през 2022 г. тези усилия да бъдат организирани по линия на екологичното градско земеделие – чрез формиране на екологична култура, изграждане на компостер, създаване на градски биоградинки с правилното наторяване и поливане, поддържане на зелените площи и градините, поставяне на информационни табели.

Дейности:
1 етап: Изготвяне на програма и провеждане на откриващо събитие за стартиране на екологичното земеделие и градинарство.
2 етап: Провеждане на дейностите по екологично земеделие и градинарство.
3ти етап: Разширяване на екологичната култура на младите хора с интелектуални затруднения

Срок на реализация: 1.05.2022 – 31.10.2022 г.
Финансиране: 14 980 лв.

TELUS Intl CB Bulg EN Hor 2020 Digital RGB

 

 


kitchen

Трудов център „Учебна кухня“ за хора с увреждания
Адрес: гр. София, кв. „Надежда“, ул. „Сава Филаретов“ 23, Социален парк „Надежда“

Хората с увреждания могат да се реализират и да бъдат пълноценна част от обществото. Необходимо е да им дадем възможност да се обучават, развиват и да се реализират успешно.

Трудов център „Учебна кухня“ е собствен проект на Фондация „Светът на Мария“, който реализираме в партньорство с Лайънс клуб „Витоша“ и с подкрепата на частни дарители - „Еврохолд“, „Джонсън и Джонсън“ и редица други.

Трудовият център е специализирана услуга за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения, където ще можем да предоставяме подкрепа за развитие на трудовите умения на повече от 30 младежи с интелектуални затруднения.

Помещенията на Учебната кухня „Надежда“ са разположени на площ от 150 кв. м. в сградата на Социален парк „Надежда“ (бившия Дом за деца лишени от родителска грижа „Асен Златаров), в кв. Надежда. Помещенията са предоставени по договор за безвъзмездно ползване със Столична община.

Учебната кухня разполага с помещения за професионална кухня (регистрирана като кухня- майка), 2 бр. зали за социална работа, 1 бр. помещение за битови дейности и съхранение на градински инструменти и административен офис и санитарен възел. Всички помещения са архитектурно достъпни. Кухнята е професионално оборудвана, осигурени са инструменти за градинарство.

В първия етап на проекта (2020 – 2021 г.) ремонтирахме помещенията и изградихме нужните условия за занимания за хора с увреждания. Във втория етап – оборудвахме професионалната кухня, която получи регистрация като кухня майка.

През 2022 г. предстои довършване на отделни ремонтни дейности, обособяването на помещенията за битови дейности (пералня и сушилня), обособяване на компостер, довършване на зеленчуковата градина и дооборудване на помещенията за социална работа и пакетиране.

Проектът предвижда предоставяне на трудова практика за младежите с интелектуални затруднения в няколко направления:

1 Приготвяне на храна и кетъринг – умения за кухненски работник, помощник кухня, помощник сладкар, работа в миялно и пр.

2 Професионално почистване – умения за професионално почистване на помещения

3 Пране и гладене – умения за пране на работно облекло, сушене, гладене, подреждане;

4 Градинарство – умения за косене, почистване на окосено, листа и др. от зелени площи и дворни пространства, засаждане и поддържане на градина, почистване на сняг и пр.

5 Пакетиране – умения за пакетиране и поставяне на етикети.

В дейностите към момента се включват между 15 и 20 участника, които участват почасово в занимания по приготвяне на меденки, общо почистване, пакетиране и градинарство.

В дейностите на Учебната кухня младите хора с интелектуални затруднения развиват своите способности, специфични професионални умения, а също и общи трудови умения, като точност, последователност, спазване на инструкции, дисциплинираност, безопасност и др. и поведение при работа - спазване на уговорки за време, колегиалност, отговорност, надеждност, справяне с проблеми и др.

Пространството на двора на Социалния парк и на сградата позволяват разширяване на дейностите в посока разкриване на защитено кафене, градско земеделие с компостер, мини парник и др.


mwf logo 1

Проект: „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“

Проектът се реализира от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и Фондация „Светът на Мария“, с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., в размер на 73084, 86 евро.

Целта на проекта е да разкрие потенциала на хората с интелектуални затруднения и да окуражи участието им в пилотирането на новата социална услуга „подкрепа за придобиване на трудови умения“. 30 хора с интелектуални затруднения ще се включат в информационни и застъпнически събития, проучване на очакванията им към новата социална услуга, видеоклипове за информиране за социалната услуга, ползване на психологическа подкрепа и участие в дейности за развитие на трудови умения.

Разработените продукти и иновативни методи за овластяване на хората с интелектуални затруднения ще бъдат предоставени на широк кръг организации и публични институции, които въвеждат нови социални услуги в подкрепа на хора с различни увреждания.
Проектът ще допринесе за постигане на общо разбиране за необходимостта от устойчива подкрепа за овластяване на хората с интелектуални затруднения за участие в дейности и решения, които им въздействат.

Дейности:

1. Дейности за управление, мониторинг и отчитане
2. Комуникационни дейности
3. Проучване на очакванията на хора с ИЗ и родители към новата социална услуга „подкрепа за придобиване на трудови умения“
4. Разработване на видеоклипове за информиране на лица с интелектуални затруднения и родители за социалната услуга „подкрепа за трудови умения"
5. Активно включване на хора с ИЗ при ползване на социалната услуга за развитие на трудови умения
6. Психологическа подкрепа за активно включване в ползването на социалната услуга за развитие на трудови умения
7. Застъпничество за активно включване на хора с увреждания в ползването на социални услуги

Финансираща организация: Фонд Активни граждани България, Първи конкурс за стратегически проекти, Тематичен приоритет № 3: „Овластяване на уязвими групи“, проект ACF/805, www.activecitizensfund.bg.

Продължителност на проекта: Продължителността на проекта е 24 месеца, 01.10.2021 г. до 30.09.2023 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active citizens fund Isuo

Повече за нашите реализирани проекти.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top