fbpx

Програмите за трудови и обучителни занимания са свързани с изпълнението на обучителните и развойните задачи, които имат за цел формиране, практикуване и усъвършенстване на трудовите и социалните умения. Те имат разнообразен профил и подлежат на непрестанно доразвиване с нови идеи и включване на нови занимания, съобразени с интересите и наклонностите на потребителите.

Разнообразието от програми за трудови и обучителни занимания е важно, за да се отговори на специфичните потребности на различните потребители с интелектуални затруднения. Предлагат се различни по сложност занимания и дейности, които имат следните характеристики: • Съобразени са с различните умения и способности за разбиране на потребителите;
• Съответстват на разнообразните интереси на потребителите;
• Изискват различно ниво на отговорност на изпълнителя;
• Имат различна интензивност на взаимодействието с други лица (в групата или в общността);
• Редуват се в зависимост от необходимата степен на концентрация (например сутрин се предлагат дейности, които изискват по-голяма концентрация, а следобед – по-спокойни или развлекателни дейности).

Програмите за трудови и обучителни занимания са организирани и се провеждат в реална среда (обзавеждане, отговорности, очаквания към резултата) и съответстват на нормалните условия на живот, като по този начин се подпомага социалната интеграция на хората с интелектуални затруднения. Част от задачите на ръководителите на ателиетата е да намират и разпознават нови дейности, които, представени като проста последователност от действия, стават достъпни за потребителите на Центъра. В Дневния център клиентите избират сферата на дейност, в която да придобият трудови умения и да реализират своите мечти. Крайната цел е клиентите да придобият подходящи социални и трудови умения, които да подпомогнат техния живот. Всеки потребител участва в програмите съгласно предварителен график за дейностите. Дейностите са описани в прости стъпки, а потребителите се запознават с тях по подходящ и достъпен начин.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Как да ни намерите

Map bg

Go to top