fbpx

Програмата за трудова практика е насочена към осигуряване на условия за практикуване на трудови умения в реална работна среда.

Програмата цели да осигури практика за клиентите на Дневния център чрез включване в доброволни дейности в области, в които те проявяват интерес и способности.

Трудовата практика е организирана в група с придружител, социален работник трудови дейности, който изготвя и организира провеждането на дейностите и e трудов наставник за клиентите. Участниците в програмата работят в реална среда като изпълняват ясна и позната за тях работна задача за определен период от време, съобразно техните способности. Трудовата практика е свързана с познати и усвоени в рамките на ателиетата на Центъра дейности: обслужване, почистване, кетъринг, сортиране, подреждане, гладене и др.

Програмата е отворена за всички клиенти на Дневния център, съобразно индивидуалните им планове за подкрепа.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Как да ни намерите

Map bg

Go to top