fbpx

Програми и дейности

Програмите за трудови и обучителни занимания са свързани с изпълнението на обучителните и развойните задачи, които имат за цел формиране, практикуване и усъвършенстване на трудовите и социалните умения. Те имат разнообразен профил и подлежат на непрестанно доразвиване с нови идеи и включване на нови занимания, съобразени с интересите и наклонностите на потребителите.

Прочети още...

Медицинското обслужване се осигурява от здравната система чрез личните лекари и стоматолози, специалистите в доболничната здравна помощ, в звената за неотложна помощ и при необходимост – чрез болнично лечение. Като социална услуга Дневният център не предоставя медицински дейности извън дейностите, свързани с обичайната грижа за здравето в домашна или обществена среда. Действията и поведението са описани във вътрешните документи и правила, с които са запознати всички членове на персонала.

Прочети още...

Да си родител, е колкото предизвикателно и приятно, толкова и отговорно, а на моменти – объркващо. Когато в едно семейство има лице с увреждане, е нужна специална система на функциониране, така че увреждането да не наруши нормалното му развитие. Често добронамерени родители причиняват на своите деца с интелектуални затруднения по-голямо объркване и неувереност от самото увреждане, което се дължи на липсата на информация и адекватна подкрепа.

Прочети още...

Програмата включва честване и отбелязване на националните, традиционните и личните празници в Центъра, като потребителите вземат активно участие в разработването ѝ. Използваните разнообразни подходи имат за цел да разширят кръгозора, познанията и преживяванията на потребителите, както и да насърчат взаимното уважение и доверие помежду им. С честването на празниците се постига и друга, специфична цел – подпомагане на взаимодействието на потребителите с общността, тъй като част от дейностите се провеждат извън Центъра и участват доброволци.

Свободните занимания са насочени към развиване на умения за самостоятелност и други, които не са свързани пряко с определени трудови дейности – разтоварване, емоционален баланс, радост и удоволствие.
Предоставянето на подобни занимания е съобразено с необходимостта да не се нарушава антиинституционалната природа на социалната услуга „дневен център" и да не се затваря цялото ежедневие на потребителите в дейностите на Центъра.

Прочети още...

Арт терапията е специализирана програма, при която се използват ролеви и социометрични техники, музикални методи и психодраматични групови техники, арт терапия чрез йога на смеха и класическа йога, арт терапия, терапия чрез рисуване, моделиране с глина и работа с други техники от приложното изкуство, арт терапия чрез използване на природни материали.

Прочети още...

Програмата за трудова практика е насочена към осигуряване на условия за практикуване на трудови умения в реална работна среда.

Програмата цели да осигури практика за клиентите на Дневния център чрез включване в доброволни дейности в области, в които те проявяват интерес и способности.

Прочети още...

Програмата за изготвяне на предмети обхваща трудови занимания с повтарящ се характер, в които се постига един и същи, най-често стандартизиран предварително, резултат. Към момента тази програма се състои от дейности за изработване на сапуни и тяхното опаковане, както и на сувенири от програмата за арт занимания.

Този тип дейност се характеризира с лесни, повтарящи се операции, а разнообразието се постига чрез използване на различни суровини, материали, цветове, форми, аромати и опаковки.

Прочети още...

В рамките на тази програма потребителите на Центъра се включват в разнообразни дейности, свързани с подготовката на храната в Центъра, което включва: боравене с кухненска техника, обработване на хранителни продукти и изпълнение на част от рецепта, както и съпътстващи дейности, свързани с приготвянето на храната – изготвяне на меню, пазаруване, сервиране и отсервиране, почистване и измиване. Тази програма позволява ангажирането на потребители, които имат интереси не само в готвенето, но и в сервирането и почистването. Участието в нея развива множество конкретни умения – трудови, социални и битови – сред които планиране, боравене с пари, пазаруване, съхранение на хранителни продукти, приготвяне на храна, прилагане на рецепта, използване на кухненска техника, сервиране, поддържане на добра хигиена на помещенията и лична хигиена и др.

Прочети още...

Програмата за битови дейности е свързана с усвояване на умения, които имат съществено значение за постигането на по-голяма независимост на потребителите и повишаване на увереността в собствените им способности. Програмата включва от 15 до 20 потребители. В рамките ѝ се осъществяват дейности като почистване (на Центъра и прилежащите му части) с прахосмукачка и моп, бърсане на прах и измиване на сатинираните помещения. Всички обучаващи се потребители боравят само и единствено с готови разтвори, а препратите се съхраняват в затворени шкафове. Наред с това се изпълняват и дейности като пране, сушене, гладене и подреждане на работното облекло – все занимания, в които лицата с интелектуални затруднения обикновено не са били включвани до този момент.

Прочети още...

Страница 1 от 2

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Как да ни намерите

Map bg

Go to top