fbpx

През 2014 г. в Дневния център бяха проведени поредица от обучения, посветени на темата за подкрепената трудова заетост за хора с интелектуални затруднения с експерти на Де Пасарел България и Де Пасарел Холандия. Холандските експерти запознаха членовете на екипа с основните елементи, правила и изисквания на този специфичен вид заетост, както и какви са функциите на трудовия посредник. Бяха разгледани профилите на клиенти, които желаят да работят и притежават частичен потенциал да развиват уменията си в тази посока. Беше обърнато внимание и на комуникацията с родителите и възможностите те да подкрепят своите пораснали вече деца в процеса на развитие на умения за работа и интегриране на пазара на труда.
Фондацията партнира на Де Пасарел България в организирането на два семинара за професионалисти в сферата на социалните услуги под надслова „Мастер клас" по темите за комуникацията с родители и подкрепената трудова заетост.

В рамките на проект „Публична кампания за промяна на обществените нагласи към хората с интелектуални затруднения, чрез промотиране на добри практики за интегрирана заетост, базирани на швейцарския опит" през юли 2014 г. бе организирано работно посещение в Швейцария на трима ключови експерти от Фондация "Светът на Мария". Партньорската организация по проекта - швейцарската EPI предостави опит в дейности, които се явяват иновативни за България.
Целта на посещението бе запознаване с процеса на реална социална и трудова интеграция в Швейцария. Бяха проведени работни срещи в Швейцария за обмяна на опит в сферата на социалните услуги за хората с интелектуални затруднения и тяхната трудова реализация / интегрирана заетост в социално-професионалните ателиета.

Целите за обучение в изграждане и развиване на устойчиви трудови навици и подготовка на хората от Дневния център за реална работна среда са заложени още при подбора на екипа – експерти в трудовите занимания, които идват в Дневния център с голям опит от реалния бизнес в хотелиерството и ресторантьорството, както и психолог и арт терапевт. Програмите за защитена и подкрепена трудова заетост на хората с интелектуални затруднения от центъра следват основните модели на организациите в Де Пасарел, Нидерландия и Human First, САЩ. Основното правило в Дневния център е ежедневното включване на клиентите в трудови занимания, като най-важната част за екипа на Дневния център от подготовката за трудовите занимания беше изработването на достъпни правила и материали за всяка отделна дейност. Във всички работни задачи клиентите се включват с различно ниво на самостоятелност и са подкрепяни от груповия им отговорник в различна степен. Един от често прилаганите похвати е да се използва възможността по-опитните клиенти да обучават част от новопостъпилите. Осъществен проект на фондация „Светът на Мария" е Защитеното бистро, което функционира от юли, 2014 г. в рамките на Дневния център и предлага реална услуга (бистро с реални външни посетители и семпло меню), която се осъществява от нашите клиенти. Тук с помощта и под контрола на груповия отговорник на кухнята може да бъде изпито ароматно кафе, капучино или домашна цитронада, направени и сервирани от желаещите да станат сервитьори клиенти на центъра. Като обект на защитена заетост, все още част от предлаганите услуги в бистрото се извършват от груповия отговорник – уточняване на поръчката, специални изисквания за напитката, потвърждаване на цената, маркиране на сметката и работа с ресторантската система, връщане на ресто. Така работещите в защитеното бистро винаги могат да разчитат на помощ при нужда, постепенно и без излишно напрежение да затвърждават наученото в тази защитена работна среда. По тяхна преценка, че това е желаната професия, могат да продължат да изграждат своите професионално поведение и умения. При защитената заетост не се получава парично възнаграждение от клиентите. Пилотни програми за подкрепена заетост

Според работното определение на организация Де Пасарел подкрепена заетост е „оказване на подкрепа на хора с увреждания или други неравностойни групи за осигуряване и ПОДДЪРЖАНЕ на платена трудова заетост". Работодателите и хората с интелектуални затруднения имат нужда от подкрепа, за да изградят ползотворни взаимоотношения. Тази подкрепа се предоставя от социални услуги, които познават човека с увреждане и неговите способности. Екипът на социалните услуги включва професионалисти, които като трудови наставници подкрепят работодателя като придружават човека с интелектуално затруднение на работното място и го подпомагат в опознаването на работата и задълженията.

Трудовите наставници са на разположение, за да подържат връзка с ръководителя и ключови членове на екипа и да ги подпомагат при взаимодействието им с колегата с интелектуално затруднение, като и при необходимост съдействат за решаването на възникнал проблем.

Трудовите наставници активно съдействат за всички въпроси, свързани с наемането и сключване на договор, структуриране на работния ден, както и придружават и въвеждат лицето в неговата работа и задължения. Първоначално трудовият наставник придружава ежедневно лицето с увреждане, като постепенно неговия ангажимент намалява, а човекът с увреждане се адаптира и става самостоятелен.

Все повече организации насочват вниманието си към хората с увреждания, най- често като част от стратегиите си за разширяване на многообразието в екипите си, което носи много бизнес ползи и е основен фактор за ефективността, продуктивността и успеха на организацията като цяло. Успешното партньорство на фондация „Светът на Мария" с бизнес организации е пример за това, че хората с интелектуални затруднения могат да намерят своето място, да изпълняват съвестно и качествено своите задължения, да допринасят за екипното взаимодействие и да бъдат полезни за другите и за себе си. Първите два трудови договора на клиенти на Дневен център „Светове" са показателни, че в подкрепената заетост има само печеливши. Екипът на фондация „Светът на Мария" е на разположение да консултира заинтересовани работодатели във връзка с всички въпроси, свързани с подкрепената заетост и възможностите за наемане на работа на хора с интелектуални затруднения, клиенти на дневен център „Светове".

Вижте още: Принципи на подкрепената заетост

Аз съм Илиана и съм на 20 години. Обичам да яздя, да танцувам и да изработвам различни красиви неща.
Аз и моите приятели от Дневния център на фондация „Светът на Мария" искаме:

 • да можем да се придвижваме свободно, без да има препятствия и без да ни е страх, че нещо ще ни се случи;
 • да можем лесно да прочитаме и разбираме различни написани текстове и указания;
 • да упражняваме правата си по собствена воля и предпочитания и да бъдем защитени от злоупотреби;
 • да се отнасят към нас с уважение и да не ни наричат с обидни думи;
 • да не се налага да ходим на ТЕЛК толкова често;
 • да не ни приемат като болни, а като хора, които имат нужда от подкрепа;
 • да можем да учим и да се развиваме;
 • да имаме места като Дневен център „Светове", където да се учим да живеем самостоятелно;
 • да имаме възможност да работим и да намерим работодатели и колеги, които ни подкрепят и разбират;
 • да можем да избираме къде и с кого да живеем;
 • нашите семейства и близки също да бъдат подкрепяни.

Ако някой постъпи лошо с нас, да бъде наказан, както е в много други страни.
Искаме като всички останали да имаме приятели и семейства, да се забавляваме и да живеем достойно.
С уважение:
Илияна Цветанова

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top