fbpx

IMG 7846Цел на проекта:

Проектът предвижда активното включване на хора с интелектуални затруднения в дейности, свързани с опознаване на града, неговите културни, исторически и обществени забележителности, формиране на вкус и отношение към културни преживявания и участие в културни събития. Въз основа на техните впечатления ще бъде подготвено и първото „лесно за разбиране" (специализирано издание за хора с интелектуални затруднения) представяне на София, което ще бъде ползвано от редица хора с интелектуални затруднения, деца с обучителни трудности и хора с деменция. Проектът ще предостави възможност на хората с интелектуални затруднения да изявят и развият своите способности за изразяване и социално участие.

Дейности:

1. Организиране на посещения на града и културни събития
2. Провеждане на обсъждания върху преживяванията
3. Подготовка и редактиране на лесно за разбиране представяне на София
4. Популяризиране на лесното за разбиране представяне на София
5. Управление и координация Финансираща организация: Програма „Култура", Столична община Продължителността на проекта е от 1 март 2016 г. до 30 ноември 2016 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top