fbpx

IMG 0381Цел на проекта:

Проектът цели да приложи добри европейски практики за социално участие на хората с интелектуални затруднения чрез формиране на активност в гражданите и общността за прилагане на общинската политика по отношение на хората с увреждания. Дейностите на проекта са насочени към популяризиране на уменията и способностите на хората с интелектуални затруднения, тяхното включване в обществено полезни инициативи наред с останалите граждани и насърчаване на активното им участие в подкрепа на обществени структури и дейности.

Дейности:

1. Инициатива за подкрепа на общността- доброволчески дейности в квартала, училища, читалища и детски градини
2. Участие в живота на града – развитие на Защитеното кафене към Дневен център „Светове"
3. Изготвяне на промоционални материали и популяризиране на дейностите за хора с интелектуални затруднения
4. Управление на проекта

Programa Evropa Logo
Финансираща организация: Програма Европа, Столична община

Продължителността на проекта е от 1 май 2016 г. до 1 ноември 2016 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top