fbpx

GBO 4549Цел на проекта

Общата цел на проекта е свързана с прилагането на европейски практики, насочени към повишаване качеството на живот на хората с увреждания и защита на правата им чрез партньорство с органите на местната власт, с което да допринесе за развитието на столицата като модерен европейски град.
Проектът предвижда поредица от дейности, които да направят видими за общността хората с интелектуални затруднения и да подобрят тяхното интегриране в обществото.

Дейности

Дейност 1: Управление на проекта
Дейност 2: Провеждане на художествени дейности на открито за хора с интелектуални затруднения
Дейност 3: Провеждане на изложба на фотографиите от художествените дейности
Дейност 4: Популяризиране на най-добрите творби на участниците в художествените дейности
Дейност 5: Участие на хората с интелектуални затруднения в културния живот на града

Дейност 6: Провеждане на семинар „Ние сме част от общността" с участието на хора с интелектуални затруднения, представители на социалните услуги в Столична община, представители на културната и образователната сфера

Финансираща организация
Програма Европа, Столична община

Продължителността на проекта е от април 2015 г. до септември 2015 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top