fbpx

 DSC8345

Цел на проекта:
Подкрепа за преките бизнес нужди и разходи на социалното предприятие „Бон апети от Светът на Мария“

Благодарение на проекта се осъществява нова дейност в социалното предприятие – ежедневна подготовка на отделно опаковано обедно меню от висококачествени продукти при спазване на най-високи хигиенни изисквания.

Менюто се изготвя от професионален готвач, а поръчките се получават на място в Дневния център.
За семействата на хора с увреждания и други хора в нужда менюто се предлага на по-ниски цени.

Дейността цели да осигури продължителна заетост за главния готвач и за трима от младежите с интелектуални затруднения, които работят в социалното предприятие.

Менютата се публикуват ежеседмично във фейсбук профила на Фондацията и на Bon Appetit Catering by Maria's World.

Финансираща организация: Български център за нестопанско право и Аксенчър България, чрез програмата #SaveTheSaviors
Продължителност: април – юни 2020 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top