fbpx

Gerb Sofia

Цел на проекта:

Проектът цели да се апробира иновативен подход за активно включване на уязвимите групи, гражданите и заинтересованите страни в съвместен диалог за обсъждане на подкрепата, съдържанието, подхода на работа и отношението на социалните услуги и социалните работници.

Проектът предвижда активното въвличане на уязвимите групи и на гражданите в дискусии за подкрепата и социалната работа по начин, който е разбираем и достъпен за тях, както и провежда превенция на една ключова опасност – дискредитиране на социалната работа, поради дезинформация и дезинтересиране на хората от дейността на социалните услуги.

Дейности:

1. Организиране на допитвания за мнение и ангажиране на заинтересованите страни
2. Организиране на срещи и/или интернет дискусии (уебинари) с широко участие за дискутиране на ключови въпроси, свързани с: развитието на социалните услуги и подкрепата на уязвимите групи; подкрепата в ситуация на епидемия и социална изолация,
3. Изготвяне и публикуване на обобщение от дискусиите

Финансираща организация: Столична програма: „Социални иновации“, Столична община
Продължителността на проекта е от 16 април 2020 г. до 16 ноември 2020 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top