fbpx

Gerb Sofia

Цел на проекта:

Проектът цели да направи средствата за дигитално общуване на 21 век достъпни за хората с интелектуални затруднения, както и да подпомогне развитието на интерес, дигитални умения, безопасно потребление и приемаща нагласа сред тях и техните близки. Чрез развитието на тези умения, проектът ще спомогне насърчаването и подобряването на общуването им с други хора със и без увреждания, ще способства за преодоляване на изолацията и ще съдейства за изграждане на умения за независим живот.

Дейности:

1. Провеждане на занимания за изграждане на подходящи умения, интерес и приемаща нагласа сред младите хора с интелектуални затруднения за развиване и прилагане на цифрова грамотност
2. Разработване и реализиране на влогърска програма с изяви на млади хора с интелектуални затруднения
3. Популяризиране на влогърските видеа

Programa Evropa LogoФинансираща организация: Столична програма „Европа“, Столична община
Продължителността на проекта е от 1 април 2020 г. до 30 октомври 2020 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top