fbpx

EU flag Erasmus vect POS

Проектът за иновации в обучението за възрастни с интелектуални затруднения предвижда прилагането на нови подходи в подкрепата за „учене чрез правене“ за пълнолетни хора с интелектуални затруднения и е ориентиран към подобряване на техните способности за социална и трудова реализация, съобразно принципите на Конвенцията за правата на хората с увреждания и добрите европейки практики.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани три мобилности за участие в три тематични структурирани обучения. Темите на обученията са свързани с въпросите за емоционалната интелигентност, прилагането на иновативни методи в обучителния процес, както и за разработване и прилагане на система за управление на качеството в обучението на хората с интелектуални затруднения. Предвидено е идентифицирани съдържателни теми от обученията да бъдат приложени пряко в дейността на фондацията.
В обученията ще вземат участие специалисти, които са ангажирани в социална и обучителна работа с хората с интелектуални затруднения. Участието в мобилностите и резултатите от тях ще бъдат широко популяризирани.

В резултат на проекта ще бъде постигнато надграждане и доразвиване на подкрепата за хората с интелектуални затруднения. Ще бъдат приложени иновации в подхода, ще се постигне и личностно развитие на участниците, повишаване на техните меки умения и нагласа за мултикултурно общуване.

Финансираща организация: Програма Еразъм + на Европейския съюз

Продължителността на проекта е от 1 септември 2019 г. до 31 август 2020 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top