fbpx

IMG 1977

Цел на проекта:

Развитие на застъпничеството и самозастъпничеството на хората с интелектуални затруднения, потребители на Дневен център „Светове“ чрез:
• Развитие на самозастъпническата група и уменията за самозастъпничество, както и повишаване на самозастъпническата активност през 2020 г.
• Повишаване активното включване и представяне на хората с интелектуални затруднения в обществото и отстояване на каузата за приемане на хората с увреждания.

 Дейности:

1. Участие в самозастъпническа група, застъпнически инициативи, Годишното общо събрание на Националната платформа на самозастъпниците
2. Организиране на обучения за самозастъпници
3. Публикуване на материали за изявата и постиженията на хората интелектуални затруднения

Финансираща организация: Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)
Продължителността на проекта е от 1 април 2020 г. до 30 октомври 2020г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 41
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top