fbpx

20190613 153500

Цел на проекта:

В рамките на проекта ще бъде създадена творческа лаборатория за младежите с интелектуални затруднения от Дневен център „Светове“. Целта е да се подпомогне тяхното себеизразяване и развитието на творческите им заложби.

Предвидени са занимания в четири артистични модула (керамика, рисуване, театър, музика) според интересите и предпочитанията на участниците, както и посещения на изложби, концерти и други културни прояви. В дейностите ще участват артисти, социални работници и доброволци.

Произведенията от заниманията ще бъдат представени на изложба.

Основни резултати:

1. Проведени 6 творчески занимания в рамките на всеки от четирите тематични модули

2. Привлечени доброволци

Доброволците ще участват в артистичните занимания и при организацията на посещения на културни събития. Ще подпомагат дейността на водещия, документирането на процеса и резултатите.

3. Организирани 10 посещения на културни събития, свързани с темите на модулите. Дейността цели запознаване с различните видове изкуство и приобщаване към културния живот на града.

4. Организирана изложба – събитие за представяне на творческите резултати от заниманията.

Финансираща организация: TELUS International Europe
Продължителността на проекта е от май 2019 г. до юни 2020 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top