fbpx

проект БАЛИЗ

Целта на проекта е пилотиране на предоставянето на подкрепа за изграждане на трудови умения за хората с интелектуални затруднения в иновативния обучителен трудов център „Надежда“.
Ще бъде осигурена подкрепа за широк кръг младежи и възрастни хора с интелектуални затруднения, потребители на повече от една социална услуга. Ще бъде подпомогнато и облагородяването на пространството, оформящо се като „социален парк“ в сградата и двора на бившия дом „Асен Златаров“.

Дейности:

1. Организиране на споделено ползване на Социален парк „Надежда“ от различните социални услуги, които ще се помещават в него
2. Организиране на трудова практика по поддръжка на двора и неговото облагородяване
3. Организиране на включването в трудова практика на потребители от социалните услуги в съседство
4. Организиране на трудова практика по поддръжка на хигиената на сградата
5. Описание на иновацията и представяне на онлайн семинар за представяне на опита и практиката от пилотирането на услугата

Отпуснато финансиране: 4995 лева

Финансираща организация: Програма „Социални иновации“, Столична община

Продължителността на проекта е от 1 април 2021 г. до 1 ноември 2021 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top