fbpx

Проект СоцИнов

И емоционалното състояние, и личностното развитие са компоненти на качеството на живот на хората с интелектуални затруднения. За тяхното развитие са нужни целенасочени усилия, които в максимална степен съобразяват спецификите на младежите, към които са насочени.
Целта на проекта е повишаване на емоционалното благосъстояние и осигуряване на личностно развитие на хората с интелектуални затруднения. Реализирането на планираните по проекта дейности ще допринесе за тяхното постигане.

Дейности:

1. Провеждане на 8 бр. занимания по готварство, представени и обсъдени онлайн
2. Провеждане на 4 бр. занимания по театър, представени онлайн
3. Заснемане на 3 бр. влогърски видеа
4. Поддържане и разширяване на влогърската програма чрез 28 публикации във вайбър общност „Светове“

Отпуснато финансиране: 3000 лева

Финансираща организация: БАЛИЗ (Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения)

Продължителността на проекта е от 1 април 2021 г. до 30 октомври 2021 г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top