fbpx

IMG 1623Цел на проекта:

Проектът цели прилагане на една от най-добрите световни практики в обучението на хора с интелектуални затруднения в подкрепа на нуждаещите се на територията на Столична община. Предвидено е адаптиране и внедряване на обучителни материали, предоставени от YAI Network, САЩ за обучение в умения за самостоятелен живот на хора с интелектуални затруднения. Ще бъде изготвена обучителна програма за развитие на умения за независим живот, която ще бъде апробирана и предоставена за ползване на професионалисти в сферата на социалните услуги и системата на ресурсното подпомагане.

Дейности:

1. Подбор на съдържание и превод на материалите от YAI Network
2. Изготвяне и апробиране на програмата за обучение и обучителните материали
3. Популяризиране на програмата сред подкрепящите специалисти и социални услуги
4. Управление и популяризиране на проекта

Финансираща организация: Столична програма „Социални иновации“, Столична община
Продължителността на проекта е от 15 март до 15 ноември 2019 г.

Go to top