fbpx

project-4Цел на проекта

Общата цел на проекта е свързана с насърчаване на участието на младите хора с интелектуални затруднения в развитие на иновативния потенциал на София, чрез създаване на възможности да изразяват своята активна гражданска позиция по значими за тях въпроси.

Фондация „Светът на Мария" цели да промени качеството на живот на хората с интелектуални затруднения като съвместно със Столична община работи за създаване на условия за промяна на средата и системите, които препятстват хората с интелектуални затруднения да развият своя пълен потенциал.

Прочети още...

MariaКомуникационна и рекламна кампания за набиране на средства за подпомагане функционирането на Дневен център за хора с интелектуални затруднения.

В подкрепа на усилията за по-толерантно и чувствително общество, както и с цел набиране на средства за Дневния център, фондация „Светът на Мария" стартира кампанията „ЛИЧНО – за разЛИЧЕН свят".

Прочети още...

da jiveem zaednoНастоящият проект има за цел да подпомогне и насърчи диалога между хората с интелектуални затруднения и гражданите на столицата, като спомогне за изграждане на обществена среда, която съдейства за развитието на София като толерантен и модерен европейски град.

Прочети още...

mwf logoВ серия от шест еднодневни обучения бяха обучени четирима млади хора с интелектуални затруднения в основни умения за отстояване на права и търсене на подкрепа в различни житейски ситуации. Участниците, преминали успешно обучението, се включиха в решаването на практически задачи, упражнения и ролеви игри, които им помогнаха да придобият практически опит и знания.

Прочети още...

12.12-10Беше направен анализ на предоставянето на социални услуги за хора с интелектуални затруднения в гр. София и околността.
Беше показан американският модел в сферата на предоставяне на социални услуги за хора с интелектуални затруднения.

Прочети още...

mwf logoБеше изготвена и разпространена брошура в тираж от 500 бр., съдържаща ключова за Фондацията и за хората с интелектуални затруднения информация; беше организирано фондонабирателно събитие с 90 гости. Бяха набрани средства за оперативната работа на организацията.

Прочети още...

Страница 5 от 5

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top