fbpx

Проект ФСЗ

Целта на проекта е изграждане на иновативен трудов център с професионално оборудвана кухня, която отговаря на всички хигиенни изисквания.

В рамките на проекта ще бъде закупено оборудване и обзавеждане за Учебна кухня „Надежда“ за провеждане на дейностите за подкрепа на развитие на трудови умения за хората с интелектуални затруднения.

Прочети още...

Slide1Проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 66 954 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проект „МОГА ДА РАБОТЯ!“ е да предложи модел на иновативна социална форма на подкрепа, за да може една от най-уязвимите групи – хората с интелектуални затруднения – да получи ефективна подкрепа за включване в пазара на труда, по начин, отговарящ на техните потребности и възможности. Проектът се реализира в партньорство между фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право.

Прочети още...

mwf logo 1В рамките на проекта е осигурена подкрепа за архитектурно преустройство на помещенията на учебна кухня „Надежда“ за постигане на достъпност за хора с увреждания.

Прочети още...

mwf logo 1Партньори:

Каритас Босна и Херцеговина, Албанска асоциация по психотерапия, КОХЕРЕНТНО РАЗВИТИЕ АЛБАНИЯ (CoDe Albania), Асоциация за взаимопомощ при психически стрес ТК „Феникс", Сдружение за подпомагане на хора със затруднения в развитието „Наш дом", Български център за нестопанско право, Каритас Албания, Каритас България, Каритас Италия, Каритас Косово, Каритас Черна гора, Каритас Сърбия, ХандиКОС – Косово, Косовски център за самопомощ (KCSH), фондация „Светът на Мария", Асоциация на хората с параплегия, организация „Психолози за хората по света".

Прочети още...

IMG 3047Проектът е насочен към устойчивото развитие на кетъринг услугите, които предоставя фондацията чрез защитеното си кафене "Светове" и цели да предостави допълнителни възможности за подкрепена заетост на младежи с интелектуални затруднения.

Бизнес планът на фондация "Светът на Мария" за развитие на Защитеното кафене и кетъринг услугата е сред петте одобрени най-добри бизнес планове в програмата "Предприемачество на нестопански организации" 2017, организирана от Български център за нестопанско право с подкрепата на Фондация "Америка за България" и Фондация "УниКредит".

Прочети още...

logo programa 2 cveten bgЦел на проекта:

Проектът цели улесняване на достъпа до кино за хората с интелектуални затруднения и психично здравни проблеми. Предвидено е адаптиране на прожекции от програмата на двата водещи кино фестивала – София филм фест и Киномания. Ще бъде показан и целеви филм, част от поредицата „Живот като на кино“, който поставя темата за живота на различните хора пред широката публика.

Прочети още...

EU SEFright logo BG right

Проект Социално предприятие „Бон Апети“ от Светът на Мария

BG05M9OP001-2.010-0560-C01 Процедура: BG05M9OP001-2.010 Развитие на социалното предприемачество Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Обща стойност: 191 415,84 лв., от които:
162 703,46 лв. европейско и 28 712,38 лв. национално съфинансиране

Прочети още...

IMG 1623Цел на проекта:

Проектът цели прилагане на една от най-добрите световни практики в обучението на хора с интелектуални затруднения в подкрепа на нуждаещите се на територията на Столична община. Предвидено е адаптиране и внедряване на обучителни материали, предоставени от YAI Network, САЩ за обучение в умения за самостоятелен живот на хора с интелектуални затруднения. Ще бъде изготвена обучителна програма за развитие на умения за независим живот, която ще бъде апробирана и предоставена за ползване на професионалисти в сферата на социалните услуги и системата на ресурсното подпомагане.

Прочети още...

IMG 9791Цел на проекта: Превенция на социалното изключване на младите хора с интелектуални затруднения и осигуряване на възможности за тяхното пълноценно участие и социално приобщаване в обществения живот на София.

Прочети още...

1Цел на проекта:

В рамките на проекта хората с интелектуални затруднения ще имат възможност да се включат равнопоставено в културните събития, провеждани по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Актуалните преживявания ще бъдат трансформирани в уникално за страната лесно за разбиране издание, което ще позволи на редица хора с интелектуални затруднения и ученици на ресурсно подпомагане да разширят достъпа си до изкуство и култура.

Прочети още...

Страница 2 от 5

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top