fbpx

За кого е предназначен Дневният център?
Дневният център е предназначен за хора с леки до умерени интелектуални затруднения в активна възраст, желаещи да развиват своите умения.

Приемат ли се хора с тежка и дълбока степен на интелектуални затруднения?
В Дневния център не се приемат хора с тежка и дълбока степен на интелектуални затруднения. Екипът е специализиран в методи на работа с хора с лека и умерена степен на интелектуални затруднения.

Приемат ли се деца?
Дневният център не е предназначен за деца. Той се посещава само от хора над 18-годишна възраст.

В Дневния център приемат ли се хора с аутизъм?
Поради необходимостта от специфични методи на работа на този етап в Дневния център не се приемат хора с аутизъм.

Какво е заплащането от страна на потребителите?
От 1 юни 2015 г. Дневният център получи финансиране като държавно делегирана дейност. Съгласно Закона за социално подпомагане клиентите на Центъра заплащат нормативно определена такса за ползването на социалната услуга. Таксата се събира всеки месец и се внася по сметка към Столична община. Фондацията е разработила процедура, съгласно нормативните изисквания, за ежемесечно калкулиране на таксите, тяхното събиране и внасяне в държания бюджет.

Предлагат ли се почасови занимания за хората с интелектуални затруднения?
Клиентите на Дневния център са ангажирани в различни дейности в рамките на целия ден – от 09:00 до 16:00 ч. Клиентите посещават Дневния център целодневно или полудневно в зависимост от техните индивидуални потребности и специфики.

Имате ли собствен транспорт, с който да превозвате потребителите от дома до Дневния център и обратно?
Дневният център не предлага подобна услуга. Една от целите в нашата работа е повишаването на самостоятелността на хората с интелектуални затруднения. Самостоятелното придвижване в града, както и ползването на градския транспорт са много важни аспекти за по-доброто качество на живот на нашите клиенти.

На кои хора не може да е полезен Дневният център?
Дневният център не разполага с база и обучен персонал да се грижи за тежки физически заболявания, изискващи специфични медицински грижи и внимание. Центърът не може да бъде полезен на хора с:

  • Генерализирани разстройства на развитието (вкл. разстройства в аутистичния спектър, синдром на Рет, хиперактивно разстройство);
  • Тежки психични разстройства – шизофрения, биполярно афективно разстройство;
  • Психични и поведенчески разстройства, свързани с употребата на алкохол и други наркотични и упойващи вещества;
  • Психоорганичен синдром (деменция или тежка личностова промяна от органичен тип).

В Дневния център не се приемат и лица с ясно изразено и неовладяно поведение на насилие (директна агресия към околните) и автоагресия. Основание за това решение е грижата за безопасността и благополучието на клиентите на Центъра.

Намирате ли работа на хората с интелектуални затруднения?
Към момента Дневният център не може да се ангажира с намирането на платена работа за своите клиенти, но в рамките на своите програми ние предлагаме дейности за усвояване на трудови умения. Изграждането на добри партньорства с работодателите също е сред приоритетите в нашата работа.

За в бъдеще фондация „Светът на Мария" планира да развие трудовото посредничество, в рамките на което да подпомага своите клиенти с интелектуални затруднения в търсенето на подходяща работа.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Как да ни намерите

Map bg

Go to top