There is no translation available.

mwf logo 1Участвахме в заседание на Постоянната експертна работна група за разработване и координация на изпълнението на плановете за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Бяха дискутирани деинституционализацията на възрастни и отказът на някои общини да участват в разкриване и предоставяне на услуги тип „дългосрочна грижа“ за хора с увреждания.

Сред най-честите причини са недостатъчен капацитет на общините да изготвят проектите и да организират предоставянето услугата.

Съвместно с БАЛИЗ - Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения поискахме да бъде осигурено методически предоставянето на социалните услуги, за които е предвидено ползване, както от хора с интелектуални затруднения, така и от хора с психични разстройства.

Изискахме да бъде разгледана и изготвената от Агенцията за социално подпомагане методика за оценка на хората в специализираните институции, като част от процеса на закриване на институциите и извеждане на хората от тях.

Go to top