There is no translation available.

DSC 0936Днес представители на фондация "Светът на Мария" взеха участие в международна работна среща, посветена на включването на потребителите на социални услуги в процеса на вземане на решения. Организатор на събитието е European Social Network.
Радослав Кръстев, млад човек с интелектуално затруднение, клиент на Дневен център "Светове", сподели с участниците в срещата как е организирано в центъра участието на потребителите в процеса на вземане на решения.

Ради разказа за предоставените от екипа възможности потребителите самостоятелно да определят сферата на дейност, в която да придобиват трудови умения и да взимат решение в кои ателиета имат желание да работят. Младите хора с интелектуални затруднения се насърчават да участват активно при избора на цветове и форми на сувенирите, които се произвеждат, както и в какви дейности извън центъра искат да се включват и всеки индивидуален план е съобразен с техните предпочитания.
Във форума участваха представители на общинската администрация от България, Дания, Финландия, Хърватия и потребители и служители на социални услуги от България, Испания и Великобритания.
Работната среща се проведе Радисън Блу Гранд Хотел.

Go to top