20180709 094433Денис продължава трудовата си практика в British Council Bulgaria. Днес той сам подготви пликовете за изпращане на сертификати.

Благодарим на организацията за партньорството!

Трудовата практика е в рамките на проект „София - социално ангажиран град. Добри практики за социално включване на хора с интелектуални затруднения“ и се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2018.

Programa Evropa Logo 1

Go to top