20180704 180205Вчера в Дневния център се проведе среща с родителите и близките на нашите потребители с цел представяне на Концепцията на Закона за социалните услуги, отворена за обществено обсъждане до 7.07. В срещата участваха и представители на БАЛИЗ.

Участниците се запознаха със съдържанието на документа и планираните промени по отношение на социалните услуги и обсъдиха конкретни въпроси и проблеми, касаещи техните деца и близки. Като цяло Концепцията беше одобрена, въпреки че голяма част от присъстващите изразиха притеснения относно административните процедури и непрестанните усилия, които се налага да полагат за преиздаване на документи.

Предложенията ще бъдат обобщени и включени в документа с цел съдържателно доразвиване. Предстои да бъде подготвено официално становище до Министерството на труда и социалната политика. Проектът за Концепция на Закона за социалните услуги е разработен въз основа на предложенията и дискусиите в рамките на създадената от министъра на труда и социалната политика работна група, в която участва и фондация "Светът на Мария". Концепцията има за цел да изведе основните насоки на бъдещата нормативна промяна в областта на социалните услуги. Съгласно концепцията, новата правна регламентация ще бъде развита в контекста на три основни цели: достъпност на социалните услуги, качество и ефективност и интегрираност на подкрепата.

Go to top