34963322 1439340312847845 3294537209373261824 nИво Борджиев се включи в кръгла маса на тема „Обществен престиж на професията „социален работник“. Участниците обмениха добри практики от ежедневната работа.

По време на събитието беше обсъдено образованието и кариерното развитие на социалните работници, условията на труд, възнаграждението и въвеждането на различни нива в зависимост от полученото образование и трудов опит.

Поставена бе и темата за регулирането на професията, въвеждането на критерии и стандарти в практиката и обучението, както и нуждата от задължителна супервизия – подкрепа за социалния работник с участието на външен специалист – психолог.

Участваха преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“ и от други университети, които подготвят социални работници, представители на държавни институции и социални услуги.

Go to top