20180313 113748 resСтудентите от специалност „Социални дейности“, които дойдоха на практика при нас споделиха защо са избрали нашата организация, какви са очакванията им и впечатленията до момента.

Вася избра Дневния център, защото вече познава работата ни и знае, че не е трудно да се работи с хора с интелектуални затруднения. Вярва, че може да научи много от екипа ни и да се развие в сферата на социалната работа.

Натали предпочете да проведе практиката си при нас по препоръка на приятели, провели стажа си в Дневния център, получила е добри отзиви и от познати, ползвали нашите кетъринг услуги. Очаква стажът да и помогне да реши дали да продължи да се развива в сферата на клиничната социална работа, както и да я ориентира професионално.

И двете ни стажантки са впечатлени от структурираните дейности, професионалното отношение към потребителите и спокойната, толерантна среда.

Go to top