125975142 3147905248658001 2926783328451533522 oПроведохме онлайн занимание, в което представихме на потребителите на Дневен център "Светове" Наръчника за онлайн общуване и сигурност в Интернет. Изданието е резултат от серията проведени дистанционни обучения за онлайн общуване.

Разгледахме наръчника като отделихме внимание на картинките, заглавията и адаптираната по лесен начин за разбиране информация.
Чрез споделен екран показахме на младежите как се отваря файла и как могат да разглеждат изданието самостоятелно или с помощта на техен близък. Демонстрирахме още как да бъде намерено изданието на mariasworld.org.

Припомнихме си важните особености и правила в онлайн общуването.
Можете да разгледате наръчника тук.

Изданието е по проект „Цифрови умения и дигитална свързаност за хората с интелектуални затруднения“, финансиран от програма „Европа“ на Столична община за 2020 г.

Go to top