mwf logo 1Заедно с 55 други граждански организации изпратихме становище до Министерство на труда и социалната политика.

Смятаме, че е особено важно да не се подценява статуквото и инерцията в системата. Има опасност това да доведе до недостатъчно разработени и недостатъчно прогресивни подзаконови нормативни документи за прилагане на Закона за социалните услуги. Необходимо да се започне работа по тяхното разработване. Посочваме и че е особено важно да се стартира разяснителна и комуникационна кампания за представянето на ЗСУ, насочена от една страна, към хората от системата за социално подпомагане и доставчиците на социални услуги, а от друга към широката общественост, която не е достатъчно информирана и е уязвима на дезинформация и пропаганда.

Целият текст вижте тук: http://mariasworld.org/…/referenc…/pismo.MTSP.15.01.2020.pdf

 

Go to top