mwf logoВ серия от шест еднодневни обучения бяха обучени четирима млади хора с интелектуални затруднения в основни умения за отстояване на права и търсене на подкрепа в различни житейски ситуации. Участниците, преминали успешно обучението, се включиха в решаването на практически задачи, упражнения и ролеви игри, които им помогнаха да придобият практически опит и знания.

Прочети още...

12.12-10Беше направен анализ на предоставянето на социални услуги за хора с интелектуални затруднения в гр. София и околността.
Беше показан американският модел в сферата на предоставяне на социални услуги за хора с интелектуални затруднения.

Прочети още...

mwf logoБеше изготвена и разпространена брошура в тираж от 500 бр., съдържаща ключова за Фондацията и за хората с интелектуални затруднения информация; беше организирано фондонабирателно събитие с 90 гости. Бяха набрани средства за оперативната работа на организацията.

Прочети още...

Страница 6 от 6

Как да ни намерите

map-bg

Go to top