Програмата включва честване и отбелязване на националните, традиционните и личните празници в Центъра, като потребителите вземат активно участие в разработването ѝ. Използваните разнообразни подходи имат за цел да разширят кръгозора, познанията и преживяванията на потребителите, както и да насърчат взаимното уважение и доверие помежду им. С честването на празниците се постига и друга, специфична цел – подпомагане на взаимодействието на потребителите с общността, тъй като част от дейностите се провеждат извън Центъра и участват доброволци.

Как да ни намерите

map-bg

Go to top