Свободните занимания са насочени към развиване на умения за самостоятелност и други, които не са свързани пряко с определени трудови дейности – разтоварване, емоционален баланс, радост и удоволствие.
Предоставянето на подобни занимания е съобразено с необходимостта да не се нарушава антиинституционалната природа на социалната услуга „дневен център" и да не се затваря цялото ежедневие на потребителите в дейностите на Центъра.

Дейности в програмата: • Насърчаване и подпомагане на клиентите за самоорганизиране на свободното време, организиране на срещи с приятели и посещаване на различни дейности извън Центъра.
• Организиране на групови занимания по йога и физкултура; взаимодействие със „Спешъл Олимпикс" за участие в организирани от тях спортни дейности и мероприятия.
• Организиране на посещения на културни събития и мероприятия за тези, които проявяват интерес и се вълнуват от съответното изкуство или проява.
• Създаване на интерес към различните видове изкуства, обсъждане на филми и театрални постановки.

Как да ни намерите

map-bg

Go to top