Програмата за битови дейности е свързана с усвояване на умения, които имат съществено значение за постигането на по-голяма независимост на потребителите и повишаване на увереността в собствените им способности. Програмата включва от 15 до 20 потребители. В рамките ѝ се осъществяват дейности като почистване (на Центъра и прилежащите му части) с прахосмукачка и моп, бърсане на прах и измиване на сатинираните помещения. Всички обучаващи се потребители боравят само и единствено с готови разтвори, а препратите се съхраняват в затворени шкафове. Наред с това се изпълняват и дейности като пране, сушене, гладене и подреждане на работното облекло – все занимания, в които лицата с интелектуални затруднения обикновено не са били включвани до този момент.

В резултат на участието в програмата клиентите усвояват умения за поддържане на хигиена, което води до по-активното им включване в битовите дейности на собствените им семейства. Някои от младежите развиват по-голяма самостоятелност, което им дава възможност да се отделят от родителите си. За гарантиране на безопасността е осигурено постоянно наблюдение, а всеки нов потребител преминава инструктаж на достъпен и разбираем език. Трудотерапевтът, който отговаря за дейността, разполага както със специфични умения в областта на обслужването, така и с подготовка за работа със специфичните потребности на хората с интелектуални затруднения.

Как да ни намерите

map-bg

Go to top