В рамките на тази програма потребителите на Центъра се включват в разнообразни дейности, свързани с подготовката на храната в Центъра, което включва: боравене с кухненска техника, обработване на хранителни продукти и изпълнение на част от рецепта, както и съпътстващи дейности, свързани с приготвянето на храната – изготвяне на меню, пазаруване, сервиране и отсервиране, почистване и измиване. Тази програма позволява ангажирането на потребители, които имат интереси не само в готвенето, но и в сервирането и почистването. Участието в нея развива множество конкретни умения – трудови, социални и битови – сред които планиране, боравене с пари, пазаруване, съхранение на хранителни продукти, приготвяне на храна, прилагане на рецепта, използване на кухненска техника, сервиране, поддържане на добра хигиена на помещенията и лична хигиена и др.

В рамките на програмата се формират умения, като на първо място и с особен приоритет е личната хигиена. Наред с това се спазват всички изисквания за безопасност на потребителите, както и всички изисквания за безопасно производство на храна. Трудотерапевтът, който отговаря за програмата, е професионален готвач, който, наред със своите професионални умения, разполага и с компетенции за работа и обучение на лица с интелектуални затруднения. В програмата се включват ежедневно по 6 потребители, които може да бъдат с различни умения и способности, тъй като дейностите са раздробени на отделни прости действия. Уменията се формират и затвърждават постепенно, като е осигурена възможност за тяхното усъвършенстване чрез усложняване на дейностите.

В рамките на програмата се приготвя обядът, а като специфична трудотерапевтична дейност се приготвя следобедна закуска и напитки (кафе и чай). По указание на ръководителя на програмата се извършват и дейности по изпълнение на други рецепти, които спомагат за формиране на допълнителни умения. Следи се както за разнообразието, така и за качеството и количеството на приготвената храна.

Всички участници в програмата имат здравни книжки и разполагат с работно облекло, хигиената на което се поддържа в рамките на програмата за битови дейности. Работното облекло се състои от тениска, престилка, куртка и панталон, които потребителите, работещи в кухнята, обличат след пристигането си в Центъра.

 

Как да ни намерите

map-bg

Go to top